Brukervilkår Bazar

Innledning

Ved å annonsere på Bazar plikter du å følge de brukervilkårene som fremkommer nedenfor samt gjeldende lovverk på området.

Vilkårene kan endres uten varsel, og du plikter å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.

Avtalen

Ved innleggelse av annonsen inngås det en avtale mellom deg som annonsør og Bazar rundt publisering og tilgjengeliggjøring av selve annonsen på Bazar.

Dine plikter og rettigheter som annonsør

Kun forbrukerannonser

Det skal kun være annonser for salg av egne varer fra forbruker til forbruker, altså private annonser som ikke gjøres i næringsøyemed, hvis ikke noe annet uttrykkelig er avtalt med Bazar.

Registrering av kontaktinfo

Du plikter å registrere deg for bruk av tjenesten, og alle opplysninger om deg som annonsør skal være reelle og korrekte.

Kun lovlige varer

Som annonsør forplikter du deg til å ikke annonsere for varer som er ulovlige i Norge, på annen måte strider mot norsk lov eller oppfattes som støtende.

Bilder og annonsetekst

Bilder og tekst som følger annonsen skal være relevante i forhold til den varen som selges. Tekst og bilder må ikke være ulovlig kopiert fra andre tjenester eller rettighetshavere.

Lenker, søkeord

Det er ikke tillatt å lenke til andre eksterne tjenester. Det er ikke tillatt å legge inn søkeord i annonsen (f.eks. opplisting av kjente merker som ikke gjelder selve varen som annonseres).

Språk

Det er kun tillatt å annonsere på språkene norsk, dansk, svensk og engelsk.

Dobbeltannonsering

Det er ikke tillatt å legge ut samme vare i forskjellige annonser eller kategorier.

Publisering av annonsen

Såfremt annonsen er i henhold til vilkårene som nevnt overfor, har du rett på at annonsen publiseres i det avtalte antall dager på plattformen til Bazar.

Bazar sine plikter og rettigheter

Kontroll av annonser

Alle annonser blir kontrollert etter publisering.

Hvis Bazar vurderer det slik at annonsen på noen måte strider mot gjeldende vilkår eller lover, vil den bli fjernet. Flytting av en annonse som er plassert i feil kategori vil også skje uten forvarsel.

Hvis en annonse ikke tillates publisert godskrives annonsør automatisk med en ny annonse uten kostnad.

Publisering på andre nettsider

I forbindelse med profilering av tjenesten Bazar på Facebook og andre tilsvarende medier, vil annonsen også kunne tilgjengeliggjøres her. Dette gjelder også andre plattformer, som f.eks nettbrett, mobil m.v.

Kundeopplysninger og personvern

Bazar har rett til å kontakte brukeren basert på de kundeopplysningene som er gitt ved registrering eller tilknytning til Facebook konto. Dette innbefatter utsendelse av nyhetsbrev brukeren kan melde seg av. Kundeopplysningene vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre selskaper eller enheter innen Egmont-konsernet som ikke tilbyr tilsvarende ytelser som Bazar.

Lagring av annonser

Bazar forbeholder seg retten til å lagre annonser i inntil 2 år etter at avtaletiden for annonsen utløp.

Viderebruk av bilder, tekst m.v.

Bazar har rett til å viderebruke bilder og tekst som er brukt i annonser på tjenesten uten at dette krever særskilt samtykke.

Tvister, pålegg fra offentlig myndighet m.v.

Etter krav fra politi, påtalemyndighet eller annen offentlig myndighet kan informasjon i annonsen gis ut.

Suspensjon av brukere og annonser

Bazar tar forbehold om uten varsel og etter egen vurdering å suspendere annonser som strider mot vilkårene som fremkommer overfor. Ved gjentatte suspensjoner av annonser eller alvorlige brudd på vilkårene, kan brukeren suspenderes på ubestemt tid uten forvarsel.

Kjøpsvilkår for Credits

Generelt er beløpsgrensen ved angrerett kr 300,-. Kjøp av elektronisk valuta slik som våre “Credits” faller i alle tilfeller utenfor Angrefristlovens bestemmelser.

Kjøp av Credits kan ikke refunderes. Det ytes heller ikke refusjon ved sletting av annonser. Restsaldoer kan normalt sett ikke overføres andre annonser eller refunderes.

Vårt betalingssystem for kort driftes og eies av DIBS Payment Services som er Skandinavias største leverandør av Internett betalingsløsninger, og PayPal som er ledende i verden på Internett betalingsløsninger. Vårt betalingssystem for mobilbetaling driftes og eies av Sendega AS som er ledende på mobilbetalinger i Skandinavia.

Ansvarsfraskrivelse

Bazar har ikke noe ansvar for innholdet i annonsen eller selve kjøpet mellom deg som annonsør og den som viser interesse og/eller kjøper varen som annonseres.

Bazar er kun en tilrettelegger for den aktuelle annonse, og har ikke noe med selve tekst, utforming, bilder m.v.

Skulle varen ikke være i henhold til beskrivelse el. er dette et forhold mellom deg som annonsør og kjøper.

Kontakt

Bazar tilstreber at vilkårene for annonsering skal være rimelige og best mulig tilpasset deg som annonsør. Har du kommentarer eller annet du ønsker å henvende deg til oss om, så kan du kontakte Kundeservice.

Sist oppdatert 29. juni 2012

Denne siden er en del av Klikk.no

Denne siden er en del av Klikk.no | Andre markedsplasser fra Klikk: Foreldre & Barn-Torget   |   BonyttBazar Interiør og hjem
Annonser: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z Æ Ø Å    Søkeord: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z Æ Ø Å